חידושים אחרונים

פרטי עדכונים

ספר טלפון בעברית/לועזית
אם בספר הטלפון יש אנשי קשר גם בעברית וגם בלועזית, אין צורך לשכפל שמות בלועזית או בעברית כדי לאפשר חיפוש שם בשפה הרצויה. בתוכנת InprisWay קײם אלגוריתם מי...
ד', 18 מרץ, 2020 at 2:24 PM
חיוג קולי ישיר למספר טלפון
מעתה ניתן לבצע חיוג קולי ישיר למספר טלפון: 1.  לביצוע החיוג הקולי - נלחץ לחיצה ארוכה על הלחצן הימני בשלט   2.  לשאלת התוכנה "למי להתקשר" - נאמר ...
ג', 9 יולי, 2019 at 2:58 PM
קיצורים קוליים - חיוג לאיש קשר
מטרה לאפשר לנהג חיוג קולי לאיש קשר על ידי אמירת שם קצר או כינוי - במקום אמירת שם איש קשר מלא,  לעתים יש שם ארוך של איש קשר והמטרה לאפשר חיוג מהיר אליו ללא...
ג', 9 יולי, 2019 at 2:59 PM
קיצורים קוליים - יעד לניווט
מטרה לאפשר לנהג ניווט קולי קל ומהיר על ידי אמירת שם קצר כיעד לניווט, במקום אמירת כתובת מלאה,  השימוש הוא במקרים בהם מנווטים יותר מפעם אחת לאותה הכתובת ולא...
ב', 8 יולי, 2019 at 2:33 PM
טלפון - זכירת פקודה קולית
בפקודה קולית של טלפון לחיפוש איש קשר (לחיצה ארוכה על לחצן),  לאחר שאלת המערכת: "למי להתקשר?" -  אם נאמר "דוד" בלבד ללא כל השם המלא,  ...
ג', 9 יולי, 2019 at 2:58 PM
ניווט לכתובת בישוב הנוכחי - ללא ציון שם הישוב
מעתה ניתן לנווט לכתובת בישוב הנוכחי בו אנו נמצאים - לדוגמא: הרצל 100,  ללא צורך לציין את שם הישוב הנוכחי - לדוגמא: ירושלים. התוכנה תמצא בעצמה את שם היי...
ג', 9 יולי, 2019 at 3:43 PM
ניווט - זכירת פקודה קולית
בפקודה קולית של ניווט (לחיצה ארוכה על לחצן ),  לאחר שאלת המערכת "לאן לנווט?" -  אם נאמר "קניון עזריאלי" ללא ציון היישוב - תיפתח רשימה...
ג', 9 יולי, 2019 at 2:56 PM
לחיצה על לחצן הודעות
מספר עדכונים לגבי לחצן הודעות: 1. לחיצה אחת      א. במסך הראשי של היישום או מחוץ ליישום (ווייז) -            פתיחת שושנת התשובות של הודעות (שמיעה/דיל...
ג', 9 יולי, 2019 at 3:20 PM
עצירת הודעות מתפרצות
לעתים הנהג אינו רוצה שהודעות ווטסאפ או סמס יופיעו על המסך. לדוגמא: כאשר מישהו זר ברכב או שהנהיגה באיזור מסוים דורשת ריכוז רב. במצב הרגיל, אם הנהג מפעיל...
ג', 9 יולי, 2019 at 3:39 PM
שינוי עוצמת קול באמצעות השלט
לשינוי העוצמה 1. שינוי סוג השלט ל-"אוניברסאלי" = לחיצה ארוכה על לחצן "חזור" , 2. לשינוי עוצמת הצליל = לחיצה על לחצני , 3. ה...
ב', 8 יולי, 2019 at 4:49 PM