חידושים אחרונים

פרטי עדכונים

מעבר משלט Inpris - לשלט אוניברסלי
א. הסבר השלט יכול לפעול בשני מצבים: 1. שלט Inpris - המפעיל 8 לחצנים בתוך מערכת InprisWay,      מופעל אוטומטית בכניסה למסך הראשי של היישום (רדיו/ניו...
ד', 20 ינו, 2021 at 7:51 PM
הצגת ווייז בזמן שיחת טלפון
הבעיה  כאשר מנווטים באמצעות ווייז ומקבלים או מוציאים שיחת טלפון, המסך של שיחת הטלפון מכסה את המסך של ווייז, ולא ניתן לראות את פרטי הניווט. המטרה לג...
ג', 15 דצמ, 2020 at 7:45 AM
טלפון - פעולות אחרונות
בעת עמידה על מסך הטלפון (4 אנשי קשר), ניתן באמצעות לחיצה אחת על הלחצן האמצעי בשלט, להציג את מסך הפעולות האחרונות בו ניתן לבצע את המשימות הבאות:  1. חיוג...
ד', 18 נוב, 2020 at 12:58 PM
הודעות - פקודה קולית/ ייזום
אם רוצים ליזום משלוח הודעת ווטסאפ, יש להשתמש בפקודה הקולית של ההודעות: 1. יש ללחוץ לחיצה ארוכה בשלט (פקודה קולית) על לחצן ההודעות למטה - ,           ...
א', 22 נוב, 2020 at 6:04 PM
ניווטים - פעולות אחרונות
   בעת עמידה על מסך הניווט (4 כתובות לניווט), ניתן באמצעות לחיצה אחת על הלחצן האמצעי בשלט, להציג את מסך הפעולות האחרונות בו ניתן לבצע את המשימות הבאות:  ...
ד', 18 נוב, 2020 at 1:01 PM
תזכורות
הגדרה:  הגדרות > תזכורות המערכת כוללת כעת אפשרות לתזכורות המוצגות ומושמעות ביציאה מהרכב: 1. תזכורת בנוסח קבוע - נא לכבות את השלט, 2. תזכ...
ג', 17 נוב, 2020 at 9:04 PM
השתקת קול / שינוי עוצמה
1. להשתקת קול -     יש ללחוץ פעם אחת על לחצן       למטה מימין בשלט,     על המסך יופיע עמוד שנתות המאפשר לשנות את עוצמת הקול:          במצב זה - ה...
ה', 19 נוב, 2020 at 8:36 PM
ספר טלפון בעברית/לועזית
אם בספר הטלפון יש אנשי קשר גם בעברית וגם בלועזית, אין צורך לשכפל שמות בלועזית או בעברית כדי לאפשר חיפוש שם בשפה הרצויה. בתוכנת InprisWay קײם אלגוריתם מי...
ד', 18 מרץ, 2020 at 2:24 PM
חיוג קולי ישיר למספר טלפון
מעתה ניתן לבצע חיוג קולי ישיר למספר טלפון: 1.  לביצוע החיוג הקולי - נלחץ לחיצה ארוכה על הלחצן הימני בשלט   2.  לשאלת התוכנה "למי להתקשר" - נאמר ...
ג', 9 יולי, 2019 at 2:58 PM
קיצורים קוליים - חיוג לאיש קשר
מטרה לאפשר לנהג חיוג קולי לאיש קשר על ידי אמירת שם קצר או כינוי - במקום אמירת שם איש קשר מלא,  לעתים יש שם ארוך של איש קשר והמטרה לאפשר חיוג מהיר אליו ללא...
ג', 9 יולי, 2019 at 2:59 PM