גוף השלט

הוראות החלפת סוללה
כאשר מתרוקנת הסוללה בשלט, יתכנו ניתוקים וחיבורים מהירים ולאחר מכן השלט יפסיק לבצע התחברות לטלפון הסלולרי. יש לשלוף בזהירות את מגש הסוללה מצדו של השלט באמצ...
ה', 4 יולי, 2019 at 10:22 AM
התקנת השלט ברכב עם כיסוי הגה
על מנת להתקין את השלט ביחד עם כיסוי הגה: 1. יש להסיר את כיסוי ההגה. 2. יש לענוד את השלט על ההגה. 3. יש להשיב את כיסוי ההגה כאשר השלט בולט מתוך החריץ הפני...
א', 4 אוג, 2019 at 3:45 PM