על מנת להתקין את השלט ביחד עם כיסוי הגה:

1. יש להסיר את כיסוי ההגה.

2. יש לענוד את השלט על ההגה.

3. יש להשיב את כיסוי ההגה כאשר השלט בולט מתוך החריץ הפנימי בכיסוי ההגה.

4. בכיסוי הגה רך, ניתן להתקין גם מעל הכיסוי.


דוגמא מתחת לכיסוי הגה:דוגמא מעל לכיסוי הגה: