בפקודה קולית של טלפון לחיפוש איש קשר (לחיצה ארוכה על לחצן), 

לאחר שאלת המערכת: "למי להתקשר?" - 

אם נאמר "דוד" בלבד ללא כל השם המלא

כאשר נבחר "רשימה", תיפתח רשימה עם כל אנשי הקשר ששמם קשור לדוד:

לדוגמא 

דוד כץ/ דויד זר/ דודה פניה/ david kohen וכו'... 


אם נבחר בעזרת השלט   (לחיצות על   ובחירה)   את "david kohen",

בפעם הבאה שנאמר: "דוד" המערכת תבחר מיידית את david kohen.


תזכורת: המערכת יודעת לאתר אנשי קשר בעברית/לועזית ללא הצורך בשיכפול אנשי קשר.


הרשימה של "הדווידים" תוצג בכל מקרה כדי לאפשר את שינוי הבחירה.