בפקודה קולית לחיפוש תחנת רדיו (לחיצה ארוכה על לחצן ), 

לאחר שאלת המערכת: "איזו תחנה?" - 

אם נרצה את רשת ג' ונאמר רק "רשת", 

ייפתח חלון עם 3 התחנות - רשת ב'/ רשת ג'/ רשת מורשת.


אם נבחר בעזרת השלט   (לחיצה  ובחירה)   את רשת ג' -

בפעם הבאה שנחפש את "רשת" במקום את "רשת ג'" - 

המערכת תזכור את הבחירה שלנו ותפעיל מיידית את רשת ג'.


הטבלה של רשת ב'/ רשת ג'/ רשת מורשת תוצג בכל מקרה,  כדי לאפשר את שינוי הבחירה.