מספר עדכונים לגבי לחצן הודעות:


1. לחיצה אחת 

    א. במסך הראשי של היישום או מחוץ ליישום (ווייז) -   

        פתיחת שושנת התשובות של הודעות (שמיעה/דילוג/תשובה מוכנה/הקלטה)

        לגבי ההודעה הראשונה הממתינה לטיפול, או אם אין הודעות - הצגת ההודעה האחרונה.

   

    ב. בשאר מסכי היישום - בחירת האפשרות התחתונה המוצגת לפניך .2.  2 לחיצות

     בכל מקום (ביישום ומחוץ אליו)

        פתיחת שושנת התשובות של הודעות (שמיעה/דילוג/תשובה מוכנה/הקלטה)

        לגבי ההודעה הראשונה הממתינה לטיפול, או אם אין הודעות - הצגת ההודעה האחרונה.

         

3. לחיצה ארוכה (בפיתוח) 

    ייזום הודעות באמצעות פקודה קולית: "למי לשלוח הודעה?"