לבחירת 4 תחנת רדיו ב-"הגדרות > רדיו", או לבחירת תחנה על ידי פקודה קולית (לחיצה ארוכה על ),

עומד לרשותך מבחר תחנות רדיו על פי:

1. השפה שהגדרת (הגדרות > שפה)

2. הארץ המקומית לפי ה-GPS.


הרשימה כוללת 3 קבוצות תחנות רדיו אינטרנטיות וממויינת לפי א"ב בכל קבוצה:

קבוצה א. כל התחנות בשפה שהגדרת בארץ הנוכחית,

קבוצה ב. שאר התחנות בארץ הנוכחית  (שאינן בשפה שהוגדרה)

קבוצה ג. כל התחנות בשפה שהגדרת - מחוץ לארץ הנוכחית.


לדוגמא

אם בחרנו שפה "עברית", וה-GPS מראה שאנחנו בישראל, הרשימה תכלול את:

קבוצה א. כל התחנות בישראל - בשפה העברית,

קבוצה ב. כל התחנות בישראל - שאינן בשפה העברית,

קבוצה ג. כל התחנות מחוץ לישראל - בשפה העברית.


בתור שרות מיוחד לדוברי עברית - 

אם ניסע עם המכשיר שלנו לטיול באיטליה עם אותן ההגדרות של שפה העברית,

התחנות שיעמדו לרשותנו באיטליה הן:

קבוצה א. כל התחנות בישראל - בשפה העברית (כפי שקיים כאשר אנחנו בארצנו),

קבוצה ב. כל התחנות בשפה האיטלקית באיטליה,

קבוצה ג. תחנות בעברית מחוץ לישראל.