לשינוי העוצמה


1. שינוי סוג השלט ל-"אוניברסאלי" = לחיצה ארוכה על לחצן "חזור" ,


2. לשינוי עוצמת הצליל = לחיצה על לחצני ,


3. החזרת סוג השלט ל-"Inpris" =     לחיצה ארוכה על לחצן "חזור" .