א. הסבר


השלט יכול לפעול בשני מצבים:


1. שלט Inpris - המפעיל 8 לחצנים בתוך מערכת InprisWay, 

    מופעל אוטומטית בכניסה למסך הראשי של היישום (רדיו/ניווט/טלפון/הודעות).

    

    פירוט הלחצנים

    1) אמצעי -  קבלה/ניתוק שיחת טלפון או מעבר לפעולות אחרונות (טלפון/ ניווט...)

    2) שמאלה - רדיו

    3) למעלה - ניווט

    4) ימינה -   טלפון

    5) למטה -  הודעות

    6) למעלה מימין - יישומים

    7) למעלה משמאל - חזור

    8) למטה מימין - עוצמת קול 2. שלט אוניברסאלי - המפעיל 5 לחצנים בתוכנות מוסיקה:


    פירוט הלחצנים

    1) אמצעי -  בהתאם להגדרות בתוכנה המופעלת,

    2) שמאלה - לדוגמא: בתוכנת מוסיקה - שיר קודם

    3) למעלה - הגברת עוצמת קול

    4) ימינה -   לדוגמא: בתוכנת מוסיקה - שיר הבא

    5) למטה -  הקטנת עוצמת קול

   כל ההגדרות של פעולת הלחצנים הן בהתאם להגדרות התוכנה המופעלת!3. בתוכנות המוסיקה הבאות - השלט האוניברסאלי מופעל אוטומטית על ידי InprisWay ואין צורך להפעילו באמצעות השלט:

        

     Aspiro

     Deezer   

     Kabouzeid 

     Krosbits 

     Maxmpz 

     Rhmsoft    

    Shazam   

    Soundcloud    

    Spotify 

    Tunein

    Youtube

    ׁ(אם ברצונך להוסיף עוד תוכנת מוסיקה לרשימה, נא להודיענו)       ב. תהליך מעבר לשלט אוניברסאלי:

    (נדרש רק כאשר מפעילים תוכנת מוסיקה שבכניסה אליה המערכת לא הודיעה בעצמה "שלט אוניברסאלי")


לחיצה ארוכה על לחצן הלב תגרום לשינוי סוג השלט, משלט "Inpris" (ראה הסבר א'-1)

לשלט "אוניברסאלי" (ראה הסבר א'-2).