לעתים הנהג אינו רוצה שהודעות ווטסאפ או סמס יופיעו על המסך.

לדוגמא: כאשר מישהו זר ברכב או שהנהיגה באיזור מסוים דורשת ריכוז רב.


במצב הרגיל, אם הנהג מפעיל את ווייז ומגיעה הודעה - היא לא תופיע על המסך כדי לא להסתיר את המפה.

לנוחיות הנהג מוצגת בראש המסך מעטפה - עליה כמות ההודעות שעדיין לא טופלו.


לפתיחת ההודעות  

נלחץ בשלט לחיצה אחת על לחצן ההודעות

אזי תיפתח שושנת 4 אפשרויות להפעלה על ידי הלחצן בשלט: 

   1.  השמעה (לחיצה ימינה)            = השמעת ההודעה,

   2.  תשובה מוכנה (לחיצה למעלה) = משלוח תשובה מוכנה מראש שהוגדרה ב"הגדרות>הודעות",

   3.  דילוג (לחיצה שמאלה)             = מעבר מיידי להודעה הממתינה הבאה,

   4.  הקלטה קולית (לחיצה למטה)  = 10 שניות להקלטת הודעה קולית. 


אם נרצה להפסיק את הצגת ההודעות מרגע זה ואילךנלחץ על לחצן "חזור" , 

הטיפול בהודעות יופסק והמערכת תציין לעצמה לא להציג הודעות מתפרצות על המסך, 

עד אשר תהיה לחיצה על לחצן ההודעות בשלט.