ישנם שני מצבים שונים בהם נוכל לקבל הודעות:


1. קבלת הודעות בתוך מסכי האפליקציה, למשל במסך הרדיו, הטלפון, או הניווט.

2. קבלת הודעות מחוץ למסכי האפליקציה, למשל כאשר אנחנו נמצאים באפליקציית ניווט חיצונית (למשל Waze).


1. קבלת הודעות בתוך מסכי האפליקציה:

כאשר יתקבלו הודעות בתוך מסכי האפליקציה, הן יפתחו באופן אוטומטי ויאפשרו את שמיעת ההודעה הנכנסת, מענה בהודעה מוכנה מראש, מענה בהודעה מוקלטת או דילוג ומעבר להודעה הבאה.

אם בזמן שמסך ההודעה פתוח תלחצו על לחצן ה "חזור" בשלט, ההודעה תיסגר והדבר יוביל להפסקת קבלת ההודעות.

על מנת לשוב ולקבל הודעות, יש ללחוץ פעמיים על לחצן ההודעה בשלט.


2. קבלת הודעות מחוץ למסכי האפליקציה:

כאשר אנחנו מחוץ לאפליקציה מופיעה בראש המסך מעטפה שמסמלת את סטטוס קבלת ההודעות.

עם קבלת הודעה, תופיע ספרה על המעטפה שמציינת את כמות ההודעות הממתינות.

על מנת לפתוח את ההודעות ולשמוע את תוכנן, יש ללחוץ פעם אחת על לחצן ההודעה בשלט.

בעקבות הלחיצה על לחצן ההודעה בשלט, תיפתח המעטפה שבראש המסך ומעתה ההודעות יתקבלו באופן אוטומטי. 

כל זמן שהסימן מראה שהמעטפה פתוחה, הודעות יתקבלו באופן אוטומטי.

על מנת להפסיק לקבל את ההודעות, יש ללחוץ שנית על לחצן ההודעה בשלט והדבר יביא לסגירת המעטפה ולהפסקת פתיחת ההודעות.

אם רוצים להפסיק את קבלת ההודעות בזמן שיש הודעה פתוחה על המסך וכן לסגור את ההודעה הפתוחה, יש ללחוץ על לחצן ה "חזור" בשלט.

על מנת שוב לקבל את ההודעות, יש לפתוח את המעטפה באמצעות לחיצה על לחצן ההודעה בשלט.


* על מנת לדלג על הודעות רבות מבלי להשבית את קבלת ההודעות, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על "דילוג" (חץ שמאלה - לחצן הרדיו)


* ניתן לשנות הגדרות שונות הקשורות לקבלת ההודעות גם במסך הגדרת הודעות בתוך הגדרות המערכת.