מטרה

לאפשר לנהג חיוג קולי לאיש קשר על ידי אמירת שם קצר או כינוי - במקום אמירת שם איש קשר מלא, 

לעתים יש שם ארוך של איש קשר והמטרה לאפשר חיוג מהיר אליו ללא צורך לציין כל פעם את שמו המלא והארוך. 


דוגמא

משה כהן עבודה קיצור משה1

            

הסבר

במקום לחייג כל פעם ל-"משה כהן עבודה", נגדיר תוך כדי חיוג קיצור פשוט כמו: "משה1" - על ידי הוספת המילים "קיצור משה1לאחר השם.

מעתה - ניתן יהיה לחייג ישירות ל-"משה1" והמערכת תודיע: "משה כהן עבודה".

 

תהליך

1.  לחיוג לאיש קשר - נלחץ לחיצה ארוכה על הלחצן הימני

2.  המערכת מגיבה: "למי להתקשר?"

3.  כעת נאמר:         "משה כהן עבודה קיצור משה1"

4.  המערכת תודיע:  "משה כהן עבודה",

5.  כעת נאמר:         "כן" (אם הכל תקין - או "חזרה" אם נרצה להגדיר מחדש את איש הקשר או את הקיצור)


מעתה והלאה - אם נרצה לחייג שוב ל-משה כהן עבודה" - מספיק לאמר - "משה1" והמערכת תתקשר לאיש הקשר הרצוי.