כאשר אנחנו נמצאים בניווט או באפליקציית InprisWay, לעתים נרצה לשמוע מוסיקה שמתנגנת באפליקציית מוסיקה חיצונית (כגון Spotify, Deezer, Pandrora וכו').

ראשית, נגדיר אפליקציית מוסיקה מועדפת באמצעות כניסה להגדרות InprisWay, לחיצה על "יישומים", לחיצה על אחד החיצים, ובחירת האפליקציה המועדפת מתוך הרשימה.

כעת, על מנת להפעיל את האפליקציה ולשמוע מוסיקה, ננקוט את הפעולות הבאות:

 1. נפעיל את אפליקציית המוסיקה באמצעות לחיצה כפולה על לחצן ה- "לב" ולאחר מכן נבחר את האפליקציה המועדפת באמצעות החיצים.*
 2. כעת נעבור למצב שלט אוניברסלי באמצעות לחיצה כפולה על הלחצן המרכזי.
 3. לאחר שנשמע את החיווי הקולי "שלט אוניברסלי" נפעיל את המוסיקה באמצעות לחיצה אחת על הלחצן המרכזי
 4. כעת, ניתן ללחוץ שוב על לחצן ה- "לב" על מנת לעבור למשל ל Waze או לחיצה כפולה על מנת לבחור אפליקציה אחרת. 

  הערות נוספות:

 • ניתן לעבור לשיר הבא באמצעות לחיצה על "חץ ימינה" לעבור לשיר הקודם באמצעות לחיצה על "חץ שמאלה" ולעצור באמצעות לחיצה נוספת על הלחצן המרכזי.
 • אם אין רשימת השמעה פעילה, יש לגעת בטלפון על מנת לבחור רשימת השמעה ולאחר מכן להמשיך.
 • אם המוסיקה מפסיקה, ניתן ללחוץ שוב על הלחצן המרכזי בשלט על מנת להפעיל אותה מחדש.
 • אם השלט עבר למצב "שלט אינפריס" יש ללחוץ שוב לחיצה כפולה על הלחצן המרכזי, לעבור שוב למצב "שלט אוניברסלי" ולהמשיך. 
 • ניתן לעשות את כל הפעולות האלה גם כאשר אפליקציית המוסיקה פעילה ברקע.