כאשר מתרוקנת הסוללה בשלט, יתכנו ניתוקים וחיבורים מהירים ולאחר מכן השלט יפסיק לבצע התחברות לטלפון הסלולרי.

  1. יש לשלוף בזהירות את מגש הסוללה מצדו של השלט באמצעות משיחתו לאחור.
  2. יש להוציא את הסוללה הקיימת ולמקם במקומה סוללה חדשה כאשר ה "+" פונה מטה.
  3. יש להשיב את מגש הסוללה חזרה למקומו בזהירות.
  4. לאחר מכן ניתן להדליק את השלט מחדש.
  5. מומלץ לעשות שימוש בסוללת CR2032.

למרות שהשלט מתכבה לבד לאחר מספר דקות שהוא מנותק מהטלפון הסלולרי, על מנת להאריך את חיי הסוללה, מומלץ להקפיד לכבות את השלט באמצעות לחיצה ארוכה על לחצן הכיבוי/הדלקה בכל פעם שמסיימים את השימוש בו.